Wijzigingen beleid ivm coronavirus

Wij beoordelen of we u mogen behandelen

Heeft u nu corona of huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona, bent u genezen van corona korter dan 2 weken?

Bent u verkouden heeft u koorts (38 of hoger) of hoest u, of is er iemand in uw directe leefomgeving die deze klachten heeft?

Bent u korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt risicogebied voor corona geweest?

 

Mondzorg wordt zoveel mogelijk uitgesteld

Indien de klachten (trauma, bloeding abces of zeer heftige pijn) zeer acuut zijn wordt een corona behandelcentrum ingeschakeld.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verlaagd?

 

Spoedzorg en noodzakelijke niet reguliere zorg is mogelijk, reguliere zorg alleen na risico analyse door de tandarts

Buiten onze openingstijden kunt u contact opnemen met de spoeddienst Tilburg: 0900 999 09 09.

De diensttandarts hanteert een streng beleid m.b.t. de beoordeling van de klachten.

 

Wat u moet weten voor uw bezoek aan de tandarts

 • Kom op de afgesproken tijd naar uw afspraak en kom vooral niet te vroeg. Kom indien mogelijk alleen naar uw afspraak.
 • Als u de wachtkamer binnenkomt, hangt er een alcoholdispenser. Desinfecteer hier uw handen.
 • Raakt u alstublieft zo min mogelijk aan.
 • Het patiënten toilet is, omwille van de veiligheid, afgesloten.
 • Neem tijdens het wachten plaats op een stoel in een van de vakken.
 • Alle oppervlakten in de praktijk waar u gewoonlijk mee in aanraking komt, zoals deurklinken, worden na iedere patiënt gereinigd.
 • Wij ventileren alle ruimtes continu om te voorkomen dat eventuele virusdeeltjes in de lucht blijven hangen.
 • Houd hier rekening mee als u gevoelig bent voor kou/tocht.
 • Als u in de behandelstoel heeft plaatsgenomen, wordt van u gevraagd om 20 seconden lang te spoelen met een oplossing van 1% waterstofperoxide. Dit om de eventuele virusdeeltjes in het speeksel tot een minimum te beperken.
 • Het is mogelijk dat u een rubberen lapje over de mond krijgt om de hoeveelheid ronddwarrelend speeksel tot een minimum te beperken.
 • Vervolgafspraken worden in de behandelkamer gemaakt. De balie is gesloten voor het maken van afspraken.
 • Het telefonisch maken van afspraken blijft gewoon mogelijk.

 

Wij doen er alles aan om uw veiligheid te waarborgen

Dit doen wij door hygiëneprotocollen, zoals het WIP en Leidraad Mondzorg Corona, strikt na te leven, gebruik te maken van de benodigde beschermingsmiddelen, en op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken.

Terug naar de website